Sözleşme Yapma Vaadi Nedir?

 Sözleşme yapma vaadi nedir? Sözleşme Yapma Vaadi; Tarafların ileride bir sözleşme yapma hususunda anlaşarak aralarında bir yükümlülük oluşturmalarıdır.

 Örneğin tarafların ileride bir evin satışını gerçekleştirmek hususunda aralarında anlaşmaları.

 Ön sözleşme özellikle daha doğmamış haklar konusunda gerçekleştirilir. Örneğin kendisine miras olarak kalacak olan payın devredilmesi konusunda tarafların bugünden anlaşması ön sözleşmedir.

 Ön sözleşmenin geçerliliği ileride kurulacak olan sözleşmenin şekline bağlıdır. Bunun istisnasını taşınmaz satış vaadi oluşturur. Taşınmaz satışının tapu memuru önünde yapılması zorunlu olmasına rağmen taşınmaz satış vaadi noter huzurunda yapılabilir.

 Ön sözleşmeyle taraflar asıl sözleşmenin yapılması yükümlülüğü altına girerler. Aslı sözleşmenin yapılmasına ilişkin engel ortadan kalktığında asıl sözleşmeyi yapma yükümlülüğü ortaya çıkar.

 Eğer taraflardan birisi bu sözleşmeyi yapmazsa borca aykırı davranmış olur. Bu durumda borca aykırı davranan dava edilebilir ve mahkeme kararıyla asıl sözleşme gerçekleştirilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir