Sektörel Anlamda Biten Sektörler

Sektörel anlamda biten sektörler hangileri? Teknolojik gelişmelerin insanın süregelen yaşamına katkısının yanı sıra, söz konusu gelişmelerin sektörlere ve genel olarak ticarete yaptığı katkı ve etki oldukça büyüktür. Teknolojik gelişmeler çoğu zaman yeni iş imkanları, istihdam olanakları sağlamak açısından büyük bir öneme sahip oluyor gibi görünse de en nihayetinde bu gelişmelere ayak uyduramayan bazı büyük firmalar neredeyse iflasın etmenin eşiğine gelmekte ya da doğrudan batmaktadır.

Sektörel Anlamda Biten Sektörler

Az önce belirtmiş olduğumuz durumun örneği olarak uzak sayılamayacak bir zamanda Amerikan devi bir firmanın teknolojiye ayak uyduramayarak batışını göstermek mümkündür. Sadece ABD’de değil tüm dünyada faaliyet gösterip, üretim yapan ve fabrikalar açan Kodak firması, teknolojik gelişmelere ayak uyduramaması sebebiyle bir an da tahmin edilemeyecek ölçüde hızlı bir şekilde iflas etti. Şüphesiz Kodak’ı bu duruma düşüren şey teknolojik yeniliklere ayak uyduramamış olmasıdır fakat yine de süreci bir örnek olması bakımından tekrar gözden geçirmekte fayda vardır.

Sektörel Anlamda Biten Sektörler

Teknolojik Gelişime Uyum Problemine En İyi Örnek Kodak

Teknolojiye bağlı sektörel gelişmelerin eşi benzeri görülmemiş bir şekilde hız kazandığı milenyum çağının başlangıcında Kodak firması herkesin bileceği üzere tüm dünyada sattığı filmler ve fotoğraf makineleriyle sektörü domine etmekteydi fakat değişen ve devamlı gelişen sektör, aynı kalanları, yeniliğe açık olmayanları yutmakta oldukça acımasızdır. Dolayısıyla Kodak öngöremediği gelişmeler sonucunda, teknolojik atılıma ayak uyduramadı ve en nihayetinde bu durum şirketin sonu olmuş oldu.

Bir Dönemin Devinin Acı Akıbeti

Akıllı cihazların gelişmesi, çekilen fotoğrafların dijital ortamlarda saklanıp muhafaza edilebilmesi ve bunun yanında en önemlisi artık insanların yaşamının bir parçası olarak fotoğraf çekme uğraşısının anlam bulması Kodak firmasının iflasının başlıca sebepleri gibi görünmektedir. Bir zamanlar küresel film pazarının yüzde doksanına kadar hitap etmeyi başarmış ve sayısız ödülle taçlandırılmış bu büyük firma sektöre ve sektörün gelişimine doğrudan veya dolaylı adapte olamayışı yüzünden tüm başarılı serüvenini geride bırakarak iflas bayrağını çekmiş bulundu fakat Kodak özellikle günümüzde sektörel hareketliliklere ve teknolojiye uyum sağlama konusunda problem yaşayabilecek tüm dünya devi markalara örnek olarak ortadadır.

En nihayetinde sektörde büyümek ve gelişmek kardan pay sahibi olmak için ona uyum sağlamak ve değişime açık olmak çok kritik bir öneme sahiptir. Tüm dünya bir döneme damga vurmuş ve neredeyse bir neslinde hafızasında hiçbir zaman yer edinememiş olacak bir firmanın acı akıbetini yaşanılan bu süreçle an be an takip etmiş oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir