Niğde Psikolog Niğde Psikolojik Danışman

Niğde psikolog psikolojik danışman arıyorsanız hoş geldiniz. İnsan tarihi boyunca psikoloji hep var oldu. Psikolojinin bilim olma sürecinde birçok yaklaşım ele alınmıştır. Bu yaklaşımlar yapısalcı, işlevselci, davranışçı, psikodinamik, hümanistik, bilişsel ve biyolojik yaklaşımlar olmak üzere yedi alt bölümde incelenmektedir.

Yapısalcı Yaklaşım/ Strüktüalizm: Savunucusu Wilhelm Wundt olmakla beraber bu yaklaşım psikoloji disiplininde insanın zihnen yapısını ve ögelerini incelemektedir. Kişinin gözlemlemesi üzerine elde ettiği verileri be bilgileri araştırmacı kişiye aktarmasıyla varlığını ortaya koymaktadır.

İşlevselci Yaklaşım/ Fonksiyonalizm: Zihinsel hayatın çevreye olan uyumunu ve işlevini araştırıp inceleyen bir yaklaşımdır. Bireyin çevre koşullarına karşı uyumunu sağlamak temel esaslarındandır. Savunucuları arasında; John Dewey ve William James yer almaktadır.

Niğde Psikolog Psikolojik Danışman

Özge Harım, Niğde psikolog, psikolojik danışman olarak tercih edilebilir. Davranışçı Yaklaşım/ Bihevyorizm: Kişinin içinde olduğu biyolojik ve bilişsel süreçleri inceleyen bir bakış açısından ötürü çevresel faktörler ile ortaya çıkmış davranışlarını inceleyen ve deney, gözlem yoluyla incelemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. John Watson, Edward Thorndike gibi araştırmacıların içimde bulunduğu bir yaklaşım türüdür. Bilişsel davranışçı terapi konusunda Niğde psikolog hizmet vermektedir.

Psikodinamik Yaklaşım/ Psikanalizm: En önemli savunucularından olan ve psikanalizin kurucu olan Sigmund Freud’un da içerisinde yer aldığı bu yaklaşım, insanın doğuştan gelen temel eğilimlerini (cinsellik ve saldırganlık) göz önünde tutarak inceler. Bireyin geçmişte yaşadığı travmatik olayları ortaya çıkararak sorunu çözmeyi amaçlayan yaklaşımdır.

Hümanistik Yaklaşım: Kişinin doğumundan ölümüne kadar olan süre boyunca ruhsal yaşamının bütünlüğünü bozmamak adına doyuma dayalı olan yaklaşım türünün en yaygın yöntemi psikodrama olmuştur.

Bilişsel Yaklaşım: Zihinsel süreçleri araştıran bu yaklaşım ile bireyin dışsal dünyayı nasıl içselleştirdiğini araştırıp inceleyen bir yaklaşımdır. Savunucuları arasında Jean Piaget yer almaktadır.

Biyolojik Yaklaşım: Adolf Meyerin öncülüğündeki biyolojik yaklaşımın temelini sinirsel oluşumlar alır. Beyinde meydana gelen sinirsel oluşumlar ile kişinin davranışlarını inceleyen bu yaklaşım insanın beyin yapısını ve işleyişini davranışına atfetmektedir.

Niğde Psikolog Hizmetleri Nelerdir?

Niğde Psikolog Özge harım bireysel terapi, yetişkin terapi, oyun terapisi, cinsel terapi gibi çokça hizmeti bir arada sunmakta. Psikolojinin temel ölçütleri gözlem ve ölçüye dayanmaktadır. Davranışı ve davranışların altında yatan nedenleri bu bilim sayesinde gözlemleyebilir ve ölçebiliriz. Psikoloji sayesinde birçok yöntem gelişmiştir bu yöntemler arasında doğal gözlem, deneyler, vaka çalışmaları ve anketler yer almaktadır. Psikoloji insanların davranışları ve bu davranışları belirleyen görünmez zihinsel süreçler üzerinde çalışmakla birlikte, bu tür sorulara cevap ararken bilimsel yöntemleri temele almaktadır. Niğde psikolog psikolojik danışman arıyorsanız detaylar Ozgeharim.com da sizlerle.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir