İstanbul Malpraktis Avukatı

İstanbul malpraktis avukatı ne yapar? Sağlık alanında uzmanlaşmış olan ve bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesi için çaba sarf eden meslek kişisine, malpraktis avukatı denir. Sağlık alanında yaşanan tüm sorunlara ilişkin bütüncül çözüm önerileri sunan ve bu anlamdaki sorunlarda ilgili kişilerin kendini etkin şekilde savunmasını sağlayan malpraktis avukatı, uğranılan haksız fiilin giderilmesine çalışır.

İstanbul Malpraktis Avukatı

Söz konusu haksız fiil, özel bir kuruluşta gerçekleşmiş olabilirken kamu kuruluşunda da böylesi bir haksız fiilin gerçekleşme olasılığı mümkündür. Malpraktis davalarında davacı, yanlış müdahale nedeniyle zarar gören kişiye denilir. Davalı olan ise yapılan işlemin özelde veya kamuda gerçekleşmesine göre değişir. Malpraktis avukatı, tüm işlemleri hukukun gerektirdiği şekilde yürütür. İstanbul marka avukatı da bazı dönemlerde tercih edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir