Eğitim Projelerinde Öğretmen Öğrenci Velilerin Rolü

Eğitim projelerinde öğretmen öğrenci velilerin rolü nedir? Proje; bir soruna çözümler bulmak isteyen ekibin, koşulları bilerek ve ölçütleri belirleyerek süreci planlamasıdır. 21. Yüzyılda eğitimin genel olarak proje tabanlı öğretimin sıklıkla kullanılması bu sayede gerek eğitimcinin gerekse öğrencilerin planlı bir çoklu eğitim sürecine dahil olması beklenmektedir.

Eğitim Projelerinde Öğretmen Rolü

 Eğitim projelerinin fikir babaları öğretmenlerdir. Çünkü sınıftaki problemi yaşayan ve bu probleme çözüm sunabilecek olan kişi yine öğretmendir. Öğretmenlerimizin eğitim-öğretim ortamından, öğrencilerden, velilerden kaynaklanan problemleri çözmek için bir ekip kurarak proje tabanlı yönteme başvurması çağı yakaladığını göstermektedir. Öğretmenlerimizin bu yöntemi daha başarılı uygulayabilmesi için eğitim fakültelerinin derslerinde, öğretmen olduktan sonra ise hizmet içi eğitimlerde seminerler, kurslar verilmektedir.

 Öğrenmeye açık olan eğitimciler bu yöntemi severek ve isteyerek kullanmaktadır. Bu bağlamda eğitimcilerin proje tabanlı öğretim sürecine yük olarak değil; yapılması gereken bir sorumluluk olarak görmeleri gerekir. Ülkemizin geleceğini şekillendiren eğitimcilerimiz proje tabanlı öğretime başlarken bir soruna yaratıcı fikirler bularak ve bunu müfredata uyumunu sağlayarak işe başlamalıdır. Projenin başlangıcında okul idaresinin de desteğini alması projenin daha yaygınlaşmasını ve başarılı olmasını sağlayacaktır.

Eğitim Projelerinde Öğrenci Rolü

 Eğitim projelerin asıl amacı ve anahtarı öğrencilerdir. Etkili bir eğitimci projenin başında öğrencileri proje içeriğini anlatarak öğrencilerin yardımını istemelidir. Projenin başında ve sonunda öğrencilerdeki erişiyi görmek adına ön-test ve son-test veya ön görüşme ve son görüşme yapılması ihmal edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki projeyi planlayacak olan kişi öğretmen ise uygulayacak kişi ise öğrencilerdir. Bu yüzden öğrencilerin desteğini arkanıza almak projenizin etkili olmasını ve sürecin eğlenceli geçmesini sağlayacaktır. Çünkü çocuğun olduğu yerde eğlence kaçınılmazdır.

Eğitim Projelerinde Veli Rolü

 Eğitimde ders, konu, süre ne olursa olsun başarılı olmak istiyorsak “Veli” faktörünü unutmamalıyız. Eğitimi bir masa olarak düşünürsek; bu masanın ayaklarından biri öğretmen, biri öğrenci ise üçüncü ayakta muhakkak velidir. Veli olmadan öğretmenin başarılı olması çok güçtür. Bu yüzden planlanan projelere mutlaka velileri dahil etmeli ve bu konuda velilerimizin desteğini istemeliyiz. Velinin eğitime özellikle proje tabanlı eğitimde olan katkıları yadsınamayacak kadar fazladır. Çünkü veliler öğrencilere rol model olmaktadır. Bu bağlamda evin içinde projeden söz edilmesi öğrenciyi güdüleyecek, güdülenen öğrenci ise projede daha başarılı olacaktır.

Eğitim projelerinde öğretmen öğrenci velilerin rolü nedir? Sorularına en iyi şekilde cevap vermeye çalıştık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir